Historie

Historisch gezien

Maakte het landgoed deel uit van het Doldersummerveld, een goot heidegebied tussen Wateren en Vledder. Net als de gebieden van de Maatschappij van Weldadigheid was dit veld aangekocht om jeugdige delinquenten terug te laten keren binnen de maatschappij door ze te heropvoeden en te laten werken op het veld.

Het huis ‘De Tolboom’ was de directiewoning en ‘De Schuur’ was de keuken. Een vijftal barakken bood onderdak aan ongeveer 80 jongens. Deze barakken zijn inmiddels verdwenen. Het kleine heideperceel was het voetbalveld. Met twee elftallen werd meegedaan aan een competitie. Op de plaats waar nu de boerderij ‘De eerste Steen’ staat stond voorheen ‘De Eikenhof’, daar woonden de pachter en twee reclasseringsopzichters. Dit verblijf diende tevens als een kleine gevangenis.

Door de crisis in de jaren 30 van de vorige eeuw werd in het jaar 1933 de overheidssteun voor grote projecten ingetrokken. Dit gold ook voor de reclassering en betekende het einde van het heropvoedingskamp Landarbeid. Het landgoed werd in 1934 als belegging tijdens een openbare veiling gekocht door Dr. A.A.H.Besier. Het landgoed was toen circa 200 hectare groot.

Na het overlijden van Dr. Besier werden delen van het landgoed verkocht en de opbrengsten daarvan geschonken aan diverse organisaties. Van het originele bezit bleef de huidige 32 hectare over dat door een stichting wordt beheerd. Het landgoed in de huidige vorm omvat de huizen ‘De Tolboom’ en ‘De Schuur’, de boerderij ‘De Eerste Steen’ en 32 hectare bosgebied en cultuurgronden.

Over de Dr. A.A.H. Besier Stichting

De Stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het in stand houden van het landgoed en de historische huizen. Vrijwilligers voeren het merendeel van de onderhoudswerkzaamheden aan de huizen en de bosgronden uit.

Bent u ook geïnteresseerd in vrijwilligerswerk of wilt u de stichting op een andere manier helpen, neem dan contact met ons op.